แจ้งให้ทราบ
  • Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

PK Hardware ขายส่งฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ราคาพิเศษ!! จัดส่งทั่วประเทศ!!

 
0613592326
 

 061-359-2326

วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน

 

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและการทำงานของพนักงานให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรมมุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
 

เราจะเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า

We are No.1 in the customer’s mind.

 เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งและจัดจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม รวมถึงการให้บริการลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงที่สุด (Right Goods & Best Services) ปัจจุบันทางห้างฯ มีสินค้าสำหรับให้บริการลูกค้ามากกว่า 5,000 รายการ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ตราอัศวิน(KNIGHT) MAXTECH และสินค้าตรานกนางแอ่น ทางห้างฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดจำหน่ายสินค้าให้มีราคาที่ประหยัดลง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ และส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันทางห้างฯมีลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการเป็นประจำ ทั้งร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด นอกจากนั้นยังมีกลุ่มลูกค้าบริษัท โครงการก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

ประวัติความเป็นมา


P.K. HARDWARE CENTER เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยคุณวิโรจน์ ภัทจารีสกุล(เฮียปิ๊ก) มีความคิดที่จะขยายธุรกิจในส่วนของการค้าส่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งจากเดิมที่ทำธุรกิจทางบ้าน ชื่อร้านโค้วฮุ่งเซ้งโลหะภัณฑ์ทำการค้าปลีกค้าวัสดุก่อสร้างและฮาร์ดแวร์ มากว่า 50 ปี เป็นการต่อยอดธุรกิจเนื่องจากมีพื้นฐาน และความคลุกคลีกับสินค้าทำให้มีความเชี่ยวชาญในตัวสินค้า ประกอบกับประสบการณ์ทางการขาย ปัจจุบันทางห้างฯมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจค้าส่ง จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องเหล็ก วัสดุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรม และมีบริการจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

 

สถานที่ตั้งของกิจการ 

สำนักงานใหญ่ : 

ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คลังสินค้า : 

ซอยสุนทร 7 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

 

ที่ตั้งสำนักงาน :  60/427-8 ซ.สุนทร 7 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
                      เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : 02-417-0959 , 02-417-1889, 02-894-4820

โทรสาร : 02-894-4820

อีเมล : Thanatta_3128@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ : 061-359-2326, 086-619-5599

Line ID : 0613592326

 

 Find us on Facebook