แจ้งให้ทราบ
  • Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

PK Hardware ขายส่งฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ราคาพิเศษ!! จัดส่งทั่วประเทศ!!

 
0613592326
 

 061-359-2326

วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายส่ง hardware ฮาร์ดแวร์ บางบอน

การทำพิธียกเสาเอกจะทำให้งานก่อสร้างมีความราบรื่น  ไม่มีปัญหาและอุปสรรคและได้เข้าอยู่บ้านหลังที่สร้างนี้แล้วจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข  และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  ซึ่งเป็นความเชื่อและเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา  และจากประสบการณ์สร้างบ้านของผู้เขียนเองที่ผ่ามาเป็นสิบปีก็พบว่า  บ้านทุกหลังที่มีการก่อสร้าง มักจะมีพิธียกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย  แต่พิธีการละขั้นตอนแตกต่างกันในรายละเอียด  บ้านบางหลังจะทำพิธียกเสาเอกโดยพระอาจารย์ที่เคารพนับถือ  บางหลังทำพิธีโดยพราหมณ์และบางหลังทำพิธีโดยผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เคารพนับถือ  ดังนั้นหากท่านกำลังจะสร้างบ้านโดยเลือกแบบบ้านและบริษัทรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพที่มีให้เลือกในหนังสือเล่มนี้แล้ว  ก่อนที่ท่านจะลงมือการก่อสร้างถ้าท่านเชื่อเรื่องโชคลาง  ก็คงจะเตรียมหาฤกษ์หาเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นในการสร้างบ้าน  แม้จะดูเหมือนหลงงมงายแต่ถ้าทำแล้วเกิดความสบายใจและไม่เดือดร้อนใคร  ก็น่าจะเตรียมให้พร้อมก่อนลงมือก่อสร้าง  แต่ทั้งนี้ต้องดูความสะดวกเหมาะสม  ของการก่อสร้างร่วมกับบริษัทรับสร้างบ้านที่ท่านเลือกด้วย

 

    การกำหนดฤกษ์เสาเอก

    การกำหนดฤกษ์เสาเอกนั้น  ส่วนใหญ่ก็คงต้องให้ผู้ที่เรานับถือ เช่น พระอาจารย์ พราหมณ์ หรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือ  ดูฤกษ์ยามในการทำพิธียกเสาเอกให้  โดยท่านเหล่านั้นจะหาวันและเวลาที่เป็นมงคล  ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เราสะดวกที่จะสร้างด้วย  ถ้าหากไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการตามหาพระอาจารย์พระอาจารย์ทั้งหลายมาให้ฤกษ์ยาม  คุณอาจจะหาฤกษ์ด้วยตนเองก็ได้  โดยอาจจะดูจากปฏิทิน 100 ปี  หรือหาซื้อหนังสือโหราศาสตร์  ประเภทสรุปรวมฤกษ์ประจำทั้งปี  ซึ่งหนังสือพวกนี้จะออกวางตลาดตอนปลายปีทุกปี  ลองอ่านและหาฤกษ์ด้วยตนเองได้

 

    การทำพิธียกเสาเอกกับขั้นตอนการสร้างบ้าน

    ในสมัยโบราณ  การก่อสร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นการสร้างบ้านไม้เสาบ้านก็เป็นเสาไม้  ดังนั้นฤกษ์ลงเสาเอกก็คือฤกษ์เวลาที่เรานำเสาหลักของบ้านหย่อนลงสู่หลุมที่เราเตรียมไว้  จัดเสาให้ตั้งตรงและเอาไม้ค้ำยันค้ำไว้  เอาดินกลบหลุมทั้งหมด  แต่ในปัจจุบัน  ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างได้เปลี่ยนไป  อาคารปัจจุบันส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต้องมีการตอกเสาเข็ม  ต้องมีการเทฐานราก  ทำตอม่อและจึงขึ้นเสาโผล่พื้นดินได้  ดังนั้นก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าพิธียกเสาเอกกับการสร้างบ้านในปัจจุบันที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตนั้นเขาทำกันในช่วงไหนของการก่อสร้าง  ซึ่งจากประสบการณ์ในการก่อสร้างที่ผ่านมาพิธียกเสาเอก  จะทำกันได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้

 

        1. ยึดเวลาที่ตอก(เจาะ)เสาเข็มต้นแรก หรือเวลาที่ตอก(เจาะ)เสาเข็มต้นที่กำหนดให้เป็นเสาเอก (น่าจะเรียกว่า “ฤกษ์”     เข็มเอก)

 

 

        2. ยึดเวลาที่ยกเสาเหล็กเสริม  เทคอนกรีตฐานราก (จะเทคอนกรีตฐานรากพร้อมกับการตั้งเหล็กเสาต้นที่เป็นเสาเอก)

 

 

        3. ยึดเวลาที่มีการเทคอนกรีตหล่อเสาอาคารจริงๆ (ซึ่งอาจจะตั้งหลังจากเริ่มทำการก่อสร้างแล้วเป็นเดือน)  แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะการเตรียมการ  เตรียมของใช้และขั้นตอนในการยกเสาเอกแบบที่ยึดเวลาที่ยกเสาเหล็กเสริมขึ้นตั้งและเทคอนกรีตฐานราก  ซึ่งเป็นลักษณะที่การสร้างบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้กัน

 

 

    การเตรียมการหน้างานในพิธียกเสาเอก

    การเตรียมหน้างานก่อสร้างให้พร้อมก่อนการทำพิธียกเสาเอก  ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะว่าฤกษ์ในพิธียกเสาเอกเป็นฤกษ์เวลาที่แน่นอน  เช่นบางหลังกำหนดเวลา 9.09 น.  ดังนั้นการเตรียมการหน้างานที่ไม่พร้อม  อาจทำให้เกิดปัญหาขลุกขลักทำให้เกิดความผิดพลาดไม่ตรงกับฤกษ์ที่กำหนดไว้  เกิดความไม่สบายใจได้  ดังนั้นการเตรียมการหน้างานให้มีความพร้อมนั้นจะต้องจัดเตรียมงานดังนี้

 

 

        1. การเตรียมพื้นที่โดยรอยของบริเวณที่จะทำพิธีให้เรียบร้อย  เพื่อสะดวกในการทำพิธี

        2. ขุดหลุมฐานรากที่จะทำพิธีให้มีขนาดความลึกและความกว้างตามแบบ

        3. ปรับพื้นที่ก้นหลุมให้เรียบร้อยเก็บเศษปูนเศษไม้ให้หมด  ปรับระดับให้เรียบด้วยทรายหยาบ

        4. เตรียมผูกเหล็กเสริมฐานรากไว้ด้านบน  พร้อมที่จะยกลงตอนทำพิธี

        5. เตรียมผูกเหล็กเสาที่จะยกเสาเอกทำการวางพาดไว้  ตรงปากหลุมโดยยกหัวเสาให้สูงกว่าโคนเสา

        6. เตรียมคอนกรีตให้พร้อมเพื่อเตรียมเทหลังจากที่ยกเสาหลักขึ้นตั้งแล้ว

 

 

    การเตรียมของใช้ในพิธียกเสาเอก

    การเตรียมของใช้พิธียกเสาเอกนั้นมีอยู่หลายตำราด้วยกันแล้วแต่ผู้ที่เรานับถือที่จะดำเนินการพิธีให้เป็นผู้กำหนด  แต่ในที่นี้เราจะอ้างถึง “ศาสนพิธี” ในหนังสือพุทธศาสตร์ ปีที่ 43  อันดับที่ 1/2543  โดยการเตรียมของใช้ในพิธียกเสาเอกมีดังนี้

 

 

        1. จัดโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด  พร้อมเครื่องสักการะ (ถ้าประสงค์)

        2. จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ 1 ชุด (กรณีนิมนต์พระมาประพรมน้ำมนต์ที่หลุมและเจริญชัยมงคลคาถา)

        3. เครื่องบูชาฤกษ์หรือสังเวยเทวดา (จัดย่อส่วนก็ได้  ดูพิธีวางศิลาฤกษ์)

        4. ใบทอง นาก เงิน อย่างละ 3 ใบ

        5. ทอง เงิน อย่างละ 9 เหรียญ

        6. ทรายเสก 1 ขัน

        7. น้ำมนต์ 1 ขัน (พร้อมหญ้าคา 1 กำ)

        8. ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วนเล็ก

        9. ทองคำเปลว 3 แผ่น

        10. ผ้าแพรสีแดง ห่มเสา หรือผ้าขาวม้า 1 ผืน

        11. หน่อกล้วย อ้อย อย่างละ 1 หน่อ 

        12. ไม้มงคล 9 ชนิด ได้แก่ กันเกรา,ทรงบาดาล,ชัยพฤกษ์,ราชพฤกษ์,ขนุน,สักทอง,ทองหลาง,ไผ่สีสุก และพยุง

        13. แผ่นทอง นาก เงิน อย่างละ 1 แผ่น

        14. ข้าวตอกดอกไม้ 1 ขัน

 

 

    ลำดับพิธีในการยกเสาเอก

    การทำพิธียกเสาเอกก็มีหลายตำรา  แล้วแต่ผู้ดำเนินพิธี  แต่ในที่นี้เราก็อ้างอิงจาก “ศาสนพิธี” ในหนังสือพุทธศาสตร์ ปีที่ 43 อันดับที่ 1/2543 เช่นกัน โดยลำดับพิธีของการยกเสาเอกมีดังนี้

 

        1. วางสายสิญจน์  เริ่มจากโต๊ะบูชาไปโต๊ะสังเวยขวา  บริเวณสถานที่ก่อสร้างเข้าสู่เสาเอก (ก่อนเวลาฤกษ์พอสมควร)

        2. จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา  อธิษฐานเพื่อเกิดสิริมงคล  กราบพระ

        3. จุดธูปเทียนที่โต๊ะสังเวย  บูชาเทวดาคุ้มครอง

        4. กล่าวสังเวยเทวดา

        5. โปรยดอกไม้มงคล 9 ชนิด ลงในหลุมเสาเอก (ถ้ามี)

        6. วางแผ่นทอง นาก เงิน ลงในหลุมเสาเอก (ถ้ามี)

        7. นำใบทอง เงิน นาก และเหรียญทอง เงิน ลงก้นหลุมแล้วนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์โปรยทรายเสกที่หลุมเสา

        8. เจิมและปิดทองเสาเอก

        9. ผูกหน่อกล้วย อ้อย และผ้าสีแดงหรือผ้าขาวม้าที่เสาเอก

       10. ถือด้ายสายสิญจน์  พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี

       11. ช่วยกันยกเสาเอก  จนตั้งเรียบร้อย (ขณะยกเสานั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) (ถ้ามี)

       12. โปรยข้าวตอกดอกไม้  พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี

 

 

    เสร็จพิธี

 

 

 

ถ้ายกเสาเอกในเดือนอ้าย ยี่ สาม สาเอก อยู่ทิศอีสาน

 

 

ถ้ายกเสาเอกในเดือน สี่ ห้า หก เสาเอกอยู่ทิศอาคเนย์

 

 

ถ้ายกเสาเอกในเดือน เจ็ด แปด เก้า เสาเอกจะอยู่ในทิศหรดี

 

 

ถ้ายกเสาเอกในเดือน สิบ สิบเอ็ด สิงสอง เสาเอกจะอยู่ในทิศพายัพ

 

 

 

     13. เมื่อธูปที่โต๊ะสังเวยไหม้หมดดอก  ให้ลาเครื่องสังเวยได้ว่า “เสสัง มังคะลัง ยาจามิ” 

     14. หน่อกล้วย อ้อย เมื่อช่างเอาลงจากเสาแล้ว  ให้นำไปปลูกไว้ในที่ที่ต้องการเพื่อเสี่ยงทายว่าจะงอกงามเพียงใด

 

 

 

ถ้าจัดโต๊ะสังเวยได้จะจัดเป็นสำรับบูชาพระภูมิเจ้าที่ธรรมดาก็ได้และสิ่งประกอบอื่นๆ ที่เลือกเอาเท่าที่จำเป็นและหาได้ง่าย

ที่ตั้งสำนักงาน :  60/427-8 ซ.สุนทร 7 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
                      เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : 02-417-0959 , 02-417-1889, 02-894-4820

โทรสาร : 02-894-4820

อีเมล : Thanatta_3128@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ : 061-359-2326, 086-619-5599

Line ID : 0613592326

 

 Find us on Facebook